Våra yrkesutbildningar

Yrket

Som Kyl- & Värmepumptekniker arbetar du exempelvis med projektering, planering, driftsättning, felanalys eller drift och underhåll av kyl- och värmepumpsanläggningar. Du kan också ha uppgifter som kalkylering, teknisk support, försäljning och projektledning. Det finns förutom i Sverige även en stor europeisk marknad för den som är utbildad och har certifikat.

Behovet av att skapa en anpassad miljö för människor och produkter ökar i takt med våra krav på livskvalitet, men också i takt med högre hållbarhets- och miljökrav. Vi tar ofta det för givet, men oavsett det gäller människors eller produkters miljö så behövs kyla och värme i hela samhället.

De vanligaste områdena för kylteknik är förvaring av livsmedel och andra produkter, men kylteknik används även alltmer för att skapa ett bra inomhusklimat. Uppvärmning med hjälp av värmepumpar och luft-/jord-/bergvärme ökar kraftigt och utvecklingen går nu mot alltmer effektiva anläggningar.

Kyl- och Värmepumpteknik är ett framtidsområde där anläggningarna blir allt fler och mer avancerade. Tillväxten beräknas fortsätta minst 5-10 år framåt. Branschföreträdare säger: ”Det finns ett stort behov av personal till branschen och därför är rekryteringsarbetet en av de viktigaste frågorna för våra företag, både idag och i framtiden.” Nya EU-direktiv för avveckling av miljöfarliga köldmedier driver på utvecklingen genom att befintliga anläggningar behöver byggas om eller ersättas av nya.

Ett viktigt fokus i utbildningen är miljökrav såsom säker hantering av ämnen som har stor miljöpåverkan.

Utbildningen

Omfattning 400 YHP fördelat på drygt 1,5 år med ca 25 % av tiden som Lärande I Arbete (LIA). Utbildningen ger dig mycket goda kunskaper inom kyl- och värmepumpteknik och angränsande områden, såsom:

- grundläggande ellära, styr- och reglerteknik (inkl teoridelarna i Auktorisation B inom el)
- ritningsläsning, dimensionering, systemkunskap - kyl- och värmeteori samt därtill kopplade praktiska färdigheter
- hur man installerar, driftsätter, underhåller, felsöker och reparerar kyl- o värmepumpanläggningar
- inneklimat, skötsel av och dimensionering av ventilationsanläggningar
- energieffektivisering, entreprenadkunskap och olika lagkrav
- hjärt- o lungräddning, heta arbeten och kylcertifikat (finns egenavgift) ingår även i utbildningen

Förkunskaper

Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, gärna med tekniskt innehåll eller kompetens uppnådd genom några års tekniskt yrkesarbete. Minimum Ma1a eller motsvarande kunskaper. Du bör ha svenskt B-körkort (eller påbörjad körskola) eftersom de flesta jobb i branschen kräver det.

Är du intresserad? 

Gå då in på vår utbildningssida www.personalskills.se för att läsa mer eller söka till våra utbildningar.

Eller skicka epost till: info@personalskills.se eller ring någon av nedanstående personer.

Utbildningens start är 26 augusti 2024 på 2 orter:

Verkstadsgatan 13, Helsingborg 0706-472747 (Jörgen)
Upplagsvägen 1 (1 tr), Stockholm 0722-170977 (Lars)