Våra kurser


Nedan finns våra olika kurser och möjligheter till examinering utan kurs.

Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och examineringar samt kurser och examineringar i kat III, IV och V.

Kontakta oss för frågor och offerter:

0706472747 (Jörgen) eller 0708616733 (Christopher) alternativt 0733316612 (Harout).


Teoretisk kurs inför att förnya ditt kylcertifikat kat I, II och V under 1,5+0,5 dag, sista halvdagen sker prov.

Denna kurs är för dig som ska förnya ditt kylcertifikat. Kursen är på 2 dagar och provet ligger på eftermiddagen dag 2. Kursen är avsedd för personer som har kylcertifikat och tillräckliga förkunskaper inom kylteknik, kursen innehåller repetition samt de förändringar som skett inom lagstiftning på området. Vi utför undervisningen och genomför provet, men det är Incert som bedömer proven och utfärdar certifikatet. Tider: torsdag 8.30-16.00 och fredag 08.30-15.00.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm
Nyexaminering kat I och II i 5 dagar, dag 3 och 5 sker prov.

Kursen är avsedd för dig som har viss kunskap och praktisk erfarenhet av kylteknik och behöver en intensivkurs inför examinering kylcertifikat. Praktiskt och teoretiskt prov ingår i kursen, proven bedöms och rättas av Incert som även utfärdar certifikatet. Måndag, Tisdag 8.30 - 16.30 Kurs med i huvudsak praktiska moment som ska förbereda inför praktiskt prov. Onsdag 8.00 - 12.00 eller 13.00 - 17.00 Praktiskt prov. Torsdag 8.30 - 16.00 Kurs med huvudsak teoretiska moment som ska förbereda inför teoriprov. Fredag 13.00 - 15.00 Teoriprov. All kurslitteratur ingår och teoribok skickas ut till deltagarna efter anmälan till kursen, vid sen anmälan fås boken vid utbildningsstart. Fika och luncher ingår i kursavgiften. OBS - from 1 mars 2022 kräver Incert att även ett lödprov läggs för nya certifikat, priset inkluderar även lödprovet! Provet erläggs om möjligt under kursveckan, annars vid separat tillfälle i samråd med vår kursledare.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm
Nyexaminering kat V i 4 dagar, dag 2 och 4 sker prov.

Kursen är avsedd för dig som har viss kunskap och praktisk erfarenhet av kylteknik och behöver en intensivkurs inför examinering kylcertifikat. Praktiskt och teoretiskt prov ingår i kursen, proven bedöms och rättas av Incert som även utfärdar certifikatet. Måndag och tisdag 8.30 - 16.30 Kurs med i huvudsak praktiska moment som ska förbereda inför praktiskt prov (tisdag em). Onsdag och torsdag 8.30 - 16.00 Kurs med huvudsak teoretiska moment som ska förbereda inför teoriprov (torsdag em). All kurslitteratur ingår och teoribok skickas ut till deltagarna efter anmälan till kursen, vid sen anmälan fås boken vid utbildningsstart. Fika och luncher ingår i kursavgiften.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm

Kursen är avsedd för dig som har kunskap och erfarenhet av kylteknik och endast vill ha en teoretisk examinering för kylcertifikatet. Prov kan avläggas både för nytt eller förnya det befintliga. Endast provet ingår i kursen, proven bedöms och rättas av Incert som även utfärdar certifikatet. Kostnaden för Incerts utfärdande och administration av kortet omfattas inte av vår avgift. Anmälan är bindande och måste ske minst 1 vecka före provtillfället. Provet sker på angivet datum enligt klockslag som meddelas i din kallelse, samling 15-30 minuter innan hos oss. Kom i tid!


Göteborg

Helsingborg

Stockholm

Provet är avsett för de som har praktiska och teoretiska kunskaper inom kylteknik och endast vill avlägga det praktiska provet hos oss. Det finns två olika tider för provet - fm eller em. Provtillfället bokas upp flera dagar i förväg så anmäl förhinder i god tid till den kursledare som skickar kallelsen. Provet är 4 tim, samling 30 minuter före aktuell provtid. Vilken tid du får meddelas vid kallelsen till provet, önskemål kan läggas under "övriga önskemål" vid anmälan.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm

För dig som är certifierad enligt CIN2-standarden - kontakta oss på 0706472747 eller mail till kurs@psutbildning.se om du har frågor! Anmäl dig enkelt genom att trycka på aktuellt datum och fyll därefter i formuläret. Under kategori - välj kategori I men ange i "övrigt-rutan" vilken inriktning du ska göra prov inom. Följande inriktningar finns: - Bränslepannor - Solceller - Solvärme - Värmepumpar. Efter din anmälan kommer automatiskt ett svarsmail som bekräftelse med dina uppgifter (kan hamna i din skräppost). Några veckor innan det är dags kommer en kallelse från vår provansvarige till din uppgivna mailadress.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm

Provet är avsett för de som har praktiska och teoretiska kunskaper inom kylteknik och endast vill avlägga lödprovet. Efter godkänt prov utfärdar vi ett lödintyg som ska tillfogas din ansökan om kylcertifikat hos Incert. Det finns två olika tider för provet - fm eller em, tidpunkten för ditt prov framgår av den kallelse som provledaren skickar till din epost. Anmäl ev förhinder i god tid till den kursledare som skickar kallelsen. Provet tar 1-2 tim, samling 30 minuter före aktuell provtid.


Göteborg

Helsingborg

Stockholm